top of page

DE SENIORENTUIN

(Zoals besproken op de Algemene Ledenvergadering van 10 november jongstleden, wordt dit plan doorgeschoven naar 2019. Hieronder kunt u echter wel vast lezen waar het om gaat.)


Een nieuw project van Volkstuinvereniging Zandvoort!

 

Johan van tuin 15 bracht op de voorjaarsvergadering nogmaals de seniorentuin ter sprake en na een vruchtbaar gesprek met de nieuwe voorzitter Dirk Koper is er besloten om van start te gaan. Geweldig nieuws natuurlijk want dit biedt onze senioren tuinders mooie perspectieven!

 

Tuinieren is voor veel oudere (en mindervalide) tuinders vaak te zwaar, hierdoor voelt deze groep zich genoodzaakt om de volkstuin te beëindigen: een trieste zaak omdat zij al vaak vele jaren zo van hun hobby genieten. Het is niet alleen erg zwaar om afscheid te moeten nemen van je geliefde tuin maar een ander gevolg is vaak dat sociale contacten verdwijnen en men in een isolement raakt.
Door de aanleg van de seniorentuin biedt de VTVZ deze groep een alternatief: (maximaal) vier senioren kunnen hier naar eigen vermogen blijven tuinieren, hebben iets om handen en behouden hun sociale contacten.

Aanpassingen zoals verhoogde (planten/moestuin)bakken, een (koffie/praat)huisje, een gereedschap schuurtje, bredere paden en een vlak terrasje met stevige stoelen maken het tuinieren een stuk eenvoudiger.

 

Wat staat er te gebeuren:
Aan het eind van dit tuinseizoen wordt er één tuin klaargemaakt om te dienen als seniorentuin. 
De aangewezen coördinator houdt toezicht op de tuin en zorgt dat alles ordelijk en netjes verloopt en onderhoudt contact met het bestuur. Twee medetuinders hebben inmiddels al toegezegd om ook een oogje in het zeil te houden. Ook is er inmiddels een kas gedoneerd door een nieuwe tuinder: fantastisch, zo maken we er met zijn allen iets moois van. 

De aangewezen tuin wordt in 4-en verdeeld; vier 65+ers (en/of minder mobiele tuinders) gaan deze tuin delen. Elke tuinder betaald per jaar ¼ van de tuinhuur. Ieder krijgt zijn eigen deel van de tuin en er is een gezamenlijk deel. Het eigen deel mag naar eigen inzicht gebruikt worden (groente, fruit, kruiden, bloemen maar géén aardappelen), het gezamenlijke deel gaat in overleg. Op de tuin staat een huisje waar men gezellig koffie kan drinken etc. en er komt een schuurtje waar gereedschap in staat dat iedereen kan gebruiken. Onderhoud van het huisje, het schuurtje en het gezamenlijke tuindeel gebeurt door de 4 senioren zelf. Voor de seniorentuin worden wel wat huisregels opgesteld zodat alles soepel zal verlopen.

 

Wie komt er in aanmerking?
Om voor de seniorentuin in aanmerking te komen dient u uiteraard lid te zijn van de VTVZ. Er zal worden gekeken naar senioren (of minder mobiele tuinders) die nu (nog) alleen tuinieren maar waarvan er wordt gedacht dat zij wel wat hulp kunnen gebruiken of denken aan stoppen met hun tuin omdat het hen te zwaar wordt. De coördinator zal deze tuinders gaan benaderen en hen vragen of zij misschien wél verder zouden willen tuinieren op de seniorentuin. In overleg met de voorzitter worden op deze manier (maximaal) vier gelukkige tuinders uitgekozen die gezellig en gezamenlijk verder kunnen tuinieren.

Na één jaar wordt er geëvalueerd en bekeken of er meerdere seniorentuinen wenselijk zijn.

 

Lijkt het ú wel wat en wilt u zelf in aanmerking komen voor de seniorentuin of wilt u meer informatie?

Schroom dan niet en neem even contact op met de voorzitter van onze tuinvereniging; er wordt dan gekeken of u in aanmerking komt: voorzitter@vtvzandvoort.nl

VTVZ seniorentuin.jpg
bottom of page