Beste leden van de VTVZ,

 

De regering heeft op 23 maart 2020 nieuwe, verscherpte maatregelen afgekondigd in de aanpak van de coronacrisis. Wat dit betekent voor onze tuinvereniging tot in ieder geval 1 juni a.s. tref je hieronder aan.

 

Insteek = het tuincomplex openhouden!
Zodat gezonde tuinders -indien zij dit nodig achten- naar hun tuin kunnen gaan.
Houden we ons niet aan de voorschriften dan bestaat de kans dat de burgemeester het complex sluit!

 

Uitgangspunt voor iedereen, dus ook voor tuinders, is: blijf zoveel mogelijk thuis. Een frisse neus mag je halen als jij en je huisgenoten gezond zijn. Die frisse neus kún je op de tuin halen. Wil je ondanks het advies om vooral thuis te blijven toch naar de tuin, doe dit dan bij voorkeur alleen of met een huisgenoot.

 

Hou altijd, dus ook op het tuincomplex en op de tuin, minimaal 1,5 meter afstand van anderen.

 

Bijeenkomsten, samenkomsten, evenementen zijn verboden, ongeacht het aantal deelnemers.

Dat betekent dat er geen activiteiten voor en door leden mogen plaatsvinden en ook geen activiteiten met bezoekers, ook niet in de buitenlucht. Ontvang geen andere mensen op je tuin.

 

En ook: géén algemene vergadering (ALV) op 25 april en voorlopig géén Algemeen Onderhoud.

Verenigingsgebouwen met horecafunctie moesten al van overheidswege tot 6 april de deur sluiten; dit is nu verlengd tot 1 juni.

 

Het AVVN adviseert om verder ook verenigingsgebouwen zonder horecafunctie, alle andere gemeenschappelijke gebouwen, waaronder tuinwinkel, gereedschapsschuur, toiletten, in ieder geval gedurende deze periode te sluiten.

 

Ten aanzien van de geadviseerde sluiting van toiletten meent het bestuur dat zich hier zoveel potentiële contactpunten voor besmetting zijn dat het onverstandig is deze open te houden. Van de vrijwilligers mag niet verwacht worden dat ze deze preventief gaan schoonhouden. Sluiting van toiletten is een offer dat in de strijd tegen het coronavirus gebracht mag worden.

 

Iedereen dient zich te houden aan de verplichte maatregelen van de overheid en aan de specifieke extra spelregels van de vereniging.

 

Wat kunt u doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

  • Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.

  • Beperk contact met andere mensen.

  • Als je geen klachten hebt, werk zoveel mogelijk thuis of probeer je werktijden te verspreiden.

 

Zorg voor goede hygiënemaatregelen:

  • Was je handen regelmatig met water en zeep

  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

  • Gebruik papieren zakdoekjes

  • Geen handen schudden

  • Houdt 1,5 meter afstand van elkaar, ook op de paden

  • Let op punten van contactbesmetting: kranen, pompen, handvatten van kruiwagens en hekken.Maak die na gebruik schoon (ontsmetten) met zelf meegebrachte middelen.

 

Wij zullen u op de hoogte houden via de website en Facebook pagina van de vereniging.

 

Vriendelijke groeten, het bestuur.

Aardappelteelt
 

In 2020 is het voorste gedeelte van de tuin aangewezen voor de aardappelteelt. Controle zal plaatsvinden door de Tuincommissie. In verband met controle van de overheid om wisselteelt te eisen vanwege de beruchte aardappelziekte (Phytophthora). Bij overtreding zal de aardappelteelt helemaal worden verboden.
 

Nieuwsbrief de Duinpieper komt 3x per jaar uit, wilt u iets toevoegen,
mail het dan naar de REDACTIE.


- eerste week februari, deadline kopij inleveren  22 januari 2020

- laatste week mei, deadline kopij inleveren 
20 mei 2020

- laatste week september, deadline kopij inleveren 23 september 2020

Nieuwsbrief de Duinpieper
mei2020

Nieuwsbrief de Duinpieper
februari 2020

Nieuwsarchief

Contactgegevens

Duinpieperpad 2
2041 XZ Zandvoort
Tel. 023 5719630

Privacyverklaring

  • Facebook - White Circle
volg ons ook op Facebook
Bericht-AVVN-Logo.jpg

Lid van de VTVZ?
Vraag dan hier uw wachtwoord aan voor ledentoegang voor de
Privacy gevoelige gedeeltes van deze website.