top of page

Inzameling groenvuil

 

U kunt groenafval kwijt op alle woensdagen tussen 14.00 en 17.00 uur in de bakken bij de kantine.

I.v.m. met het algemeen tuinonderhoud is het niet altijd zeker of er nog ruimte in de bakken is.

Informeer vóór u iets in de bakken wilt doen eerst in de kantine of het kan.

 

Welk tuinafval kunt u inleveren?

Handzaam gemaakte takken en ander snoeiafval

Stronken

Kweek en niet composteerbaar onkruid waarvan de hoeveelheden te groot zijn voor eigen afvoer.

Nachtschade afval (tomaten, aardappel etc.)

 

Wat kunt u niet inleveren?

Zand en aarde

Composteerbare groente en blad afval

Ander tuinafval zoals stenen, planken en ander bouw of meubel materiaal

Groenafval van thuis meegenomen.

 

 

Het blijft de bedoeling dat u zoveel mogelijk uw eigen tuinafval afvoert en verwerkt. Het is ten strengste verboden uw tuinafval over de hekken, in het duingebied, op de parkeerplaatsen en in groenstroken te dumpen op straffe van royering.

bottom of page