Beste leden, 

het Coronavirus raakt ons allemaal. Iedereen leeft dagelijks met de beperkingen ervan.

Gelukkig gaat het de laatste tijd iets beter en zijn er versoepelingen gaande. De 1,5 meter afstand is echter nog steeds van kracht. Oók de vereniging kent hierdoor haar beperkingen.

 

Zoals u wellicht weet, is er een noodwet die het mogelijk maakt om de Algemene Ledenvergadering (ALV) met 3 maanden uit te stellen. Daar hebben we tot nu toe gebruik van gemaakt. Echter, het wordt nu wel tijd om een ALV te gaan houden. Er zijn een paar zaken die de aandacht verdienen én het nieuwe bestuur moet worden gekozen en geïnstalleerd. Dit houdt de vereniging gezond en actief; zonder bestuur, geen vereniging!

 

Het is helaas niet mogelijk om binnen Zandvoort een zaal te vinden waar alle leden tegelijk in kunnen samenkomen op 1,5 meter afstand van elkaar. Onze eigen kantine is te klein en naar Haarlem uitwijken is geen optie; dat is voor veel leden niet haalbaar. Een digitale ALV organiseren via ZOOM is voor de meeste ouderen geen optie. Omdat veel leden ook liever nog niet met teveel mensen bij elkaar willen komen in verband met besmettingsgevaar is er naarstig gezocht naar een oplossing.

 

Als we kijken naar de gemiddelde opkomst van eerdere ledenvergaderingen zien we dat het aantal leden, die naar de vergadering toekomen, zo rond de 40 ligt. Meer leden komen er meestal niet naar een ALV. Het nieuw geïntroduceerde stemformulier heeft meer leden de mogelijkheid gegeven om hun stem uit te brengen. De afgelopen vergaderingen is daar dan ook goed gebruik van gemaakt. Het is dan ook een logische stap om dit voort te zetten, zeker nú!

 

Dit is een uitzonderlijke situatie die een uitzonderlijke aanpak vereist. Om de AlV tóch mogelijk te maken is er besloten om deze keer alléén stemgerechtigde leden toe te laten. Dit zijn leden die een tuin hebben.

Er is inmiddels aan deze leden voorgelegd of ze willen komen, of schriftelijk willen stemmen. Van elke tuin mag slechts één persoon komen. Hieruit is gebleken dat er niet meer dan 40 tuinders ook daadwerkelijk willen komen. Daarom kunnen we de ALV dus door laten gaan. We houden het zo kort mogelijk zodat we allen ook zo kort mogelijk in één ruimte zijn en de besmettingskans zo klein mogelijk is.

 

De ALV wordt gehouden op vrijdag 28 augustus om 19.00 uur in een zaal in Zandvoort waar maximaal 50 personen in kunnen op 1,5 meter afstand. De ALV zal alléén de hoogst nodige zaken bevatten:
– goedkeuren begroting, jaarrekening en notulen vorige vergadering

– stemmen op nieuwe (en herkiesbare) bestuursleden en kascommissie, afscheid oude bestuursleden
– jaarverslag bestuur
– ingekomen stukken leden (kort en beperkt i.v.m. tijd)
Alle overige zaken worden doorgeschoven naar een volgende ALV.

 

Alle stemgerechtigde leden krijgen tijdig alle informatie over de ALV-punten thuis op papier, samen met het stemformulier.

 

Het bestuur hoopt op uw begrip om op deze manier tóch nog een ALV te kunnen houden.

 

Graag verwelkomen wij álle leden ná de Coronacrisis weer op de ledenvergadering.

Hopelijk kan dat snel!

Vriendelijke groeten, het bestuur van de VTVZ.