Graag nodigen wij alle leden uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) op 
zaterdag 10 november om 10.00 uur
in de kantine van de Volkstuindersvereniging Zandvoort, Duinpieperspad 2.

AGENDA
1. Vaststelling agenda 
2. Mededelingen 
3. Ingekomen stukken leden 
4. Vaststelling notulen 28 april 2018
5. Introductie Penningmeester 
6. Vaststelling begroting 2019
7. Stemmen wijzigen tekst Huishoudelijk Reglement
– Motorpompen 
– Hulptuinders
8. Seniorentuin
9. Opleveren tuinen + Algemeen Onderhoud
10. Vacatures commissies 
11. Gouden schoffel en ereleden
12. Rondvraag

Stemgerechtigden krijgen de agenda, de benodigde stukken + het stembiljet thuis in de brievenbus in de week vóór de ALV.

Contactgegevens

Duinpieperpad 2
2041 XZ Zandvoort
Tel. 023 5719630

Privacyverklaring

  • Facebook - White Circle
volg ons ook op Facebook
Bericht-AVVN-Logo.jpg

Lid van de VTVZ?
Vraag dan hier uw wachtwoord aan voor ledentoegang voor de
Privacy gevoelige gedeeltes van deze website.